Mittwoch, 27. Juni 2012

روزباشکوه

روز باشکوه 

واقعا روز23 ژوئن باشکوه ودرخشان بود ....
وقتی وارد سالن بزرگ شدم واینهمه جمعیت مشتاق آزادی ایران زمین را دیدم غرق حیرت شدم واشک برگونه ها جاری شد وسرنگونی این رژیم پلید را بسیاربسیارنزدیک دیدم و
به یاد تمام عزیزانی که درزندان هستند وعزیزانی که  بدست این رژیم پلید جانشان را فدای آزادی کردند افتادم ...
جای همگی این عزیزان  دراین روز باشکوه خالی بود .....
وقتی ازاین سفرباشکوه برگشتم بیشترخوشحال شدم ..
بخاطر اینکه دیدم چطور رژیم پلید آخوندی ومزدورانش سرخودرا به خاطر حقانیت این گروه مبارزیعنی مقاومت ایران به هردیواری که دیدند کوبیدند ومیکوبند...
نوشته خودم را با صحبتهای زیبای آقای پاتریک کندی این انسان شریف به پایان میرسانم 

گفته زیبای آقای پاتریک کندی مفتخرم که امروز  به شما می پیوندم . ۵۰ سال پیش، عموی من جان اف کندی  به برلین رفت تا علیه بحرانی که در آن دوران رخ داد، صحبت کند. و آن بحران تهدید علیه آزادی بود.
امروز، بعد از ۵۰ سال، ما در پاریس جمع شده ایم. و امیدوارم که جامعه بین المللی بتواند نگاه کند و آنچه را که من می بینم، ببیند، و آن اجتماع دهها هزار تن  از سراسر جهان است. برای آنها که میخواهند بدانند ایران در آینده به چه شکل خواهد بود، امروز آینده ایران در این سالن است. در مورد کشور خودم ایالات متحده، من امیدوارم که همه مردم آمریکا بتوانند یک اپوزیسیون آزاد و دموکراتیک علیه ملاها را در ایران، درست همینجا در پاریس ببینند. من آرزو میکنم که این واقعیت درک شود که آینده در گرو خارج کردن گروه اپوزیسیون اصلی رژیم تهران از لیست است. مجاهدین را از لیست خارج کنید.
اگر ۵۰ سال پیش مغرورترین کلماتی که عمویم در برلین آلمان بر زبان راند این بود که من یک برلینی هستم، امروز آن کلمات این است: من یک ایرانی هستم. برای آنهایی که در عراق محصور شده اند.
میخواهیم به آنها بگوییم: من اشرفی هستم. و ما میخواهیم بگوییم  که ما در کنار ساکنان اشرف می ایستیم  و به خاطر این است که میگوییم تا وقتی ملل متحد، تا وقتی که وزارت خارجه آمریکا موضع خودش را تغییر ندهد و دو عراق را وادار نکند که به قولهایش در مورد لیبرتی عمل کند، ما از رفتن اشرفیهای بیشتری به کمپ لیبرتی حمایت نخواهیم کرد.


Kommentare:

  1. چرا کامنتا رو پاک کردی؟

    AntwortenLöschen
  2. آنونیوم .... من فقط کامنت ها یی رو پاک کردم که فحش وفضیحت داده بودند ....واقعا برای نامردانی که درایران هستن وجزدرخدمت این رژیم کاری جزفحش وناسزاگفتن کاری بلدنیستن متاسفم ...وهرکسی که فحش میده اونهم فحشهای پایین تنه ..... معلومه که ازکجا سردرآورده وفقط لایق خودشه ....
    هیچ فحش وتوهینی رو دراین نظرات نمیذارم بمونه ...

    AntwortenLöschen